Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
10 nye medlemslande
EP's holdning
Nye skridt
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


En større og stærkere union
Big Bang - den store udvidelse - er en realitet. Den 1. maj 2004 fik de femten EU-medlemsstater ti nye samarbejdspartnere på én gang - Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Pol...
> more


Parlamentet på vej mod udvidelsen
I maj 2004 fik EU ti nye medlemsstater. Så snart Europa-Parlamentet havde givet grønt lys for udvidelsen, besluttede det at modtage 162 observatører fra disse lande. Observatørerne deltog i Parlamen...
> more


Udvidelsen - de næste skridt
Efter "Big Bang"-udvidelsen i 2004, hvor Den Europæiske Union nåede op på 25 medlemsstater, vil der komme yderligere udvidelser. Der føres allerede forhandlinger med Bulgarien og Rumænien, medens de...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004