Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
L-ghaxar Stati Membri godda
Il-pozizzjoni u l-qbil tal-Parlament
Il-passi li jmiss
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Unjoni ikbar u aktar b’sahhitha
L-akbar tkabbir fl-istorja ta' l-UE sehh fl-1 ta’ Mejju 2004, meta l-Unjoni Ewropea maghmula minn hmistax-il membru, f’daqqa wahda, kisbet ghaxar membri godda - ir-Repubblika Ceka, l-Estonja, Cipru,...
> more


Il-Parlament lest ghat-tkabbir
Sabiex jipprepara ghall-wasla ta’ ghaxar Stati Membri godda f’Mejju ta’ l-2004, il-Parlament Ewropew, malli ta l-approvazzjoni tieghu ghat-tkabbir, iddecida li jilqa’ fi hdanu 162 MP osservatur minn...
> more


It-Tkabbir – il-passi li jmiss
Il-big bang ta’ l-2004, meta l-Unjoni Ewropea kibret ghal 25 membru, ser tkun segwita b’aktar espansjonijiet. Digà qeghdin isiru negozjati mal-Bulgarija u mar-Rumanija; ghandha tittiehed decizjoni d...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004