Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Desat nových clenských štátov
Pozícia Parlamentu
a proces ratifikácie
Dalšie kroky
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Väcšia a silnejšia Únia
Dna 1. mája 2004 pätnástka Európskej únie prijala medzi seba naraz desat nových clenov – Cyprus, Ceskú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Madarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Historick...
> more


Parlament je pripravený na rozšírenie
V rámci príprav na vstup desiatich nových clenských štátov v máji 2004 sa Európsky parlament rozhodol ihned potom, ako schválil rozšírenie Únie, privítat medzi sebou 162 pozorovatelov z radov poslan...
> more


Rozšírenie - dalšie kroky
Po velkom tresku roku 2004, ked sa Európska únia rozrástla na 25 clenov, bude nasledovat dalšie rozširovanie. Prístupové rokovania s Bulharskom a Rumunskom sa už rozbehli, rozhodnutie o zacatí rokov...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004