Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Tien nieuwe lidstaten
Positie en instemming
van het Parlement
Volgende fase
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Een grotere en sterkere Unie
Op 1 mei 2004 heeft de Europese Unie van vijftien landen er in een klap tien nieuwe leden bij gekregen - Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije....
> more


Parlement helemaal klaar voor de uitbreiding
In het kader van de voorbereiding op de toetreding van tien nieuwe lidstaten in mei 2004 besloot het Parlement, onmiddellijk nadat het het licht voor de uitbreiding op groen had gezet, 162 waarnemer...
> more


Uitbreiding - de volgende stappen
Na de Big Bang van 2004, de uitbreiding van de Europese Unie tot 25 leden, komen er nieuwe uitbreidingen. Momenteel worden er onderhandelingen met Bulgarije en Roemenië gevoerd. In december 2004 wor...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004