Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Európske obcianstvo
Listina základných práv
Základné práva
Verejný prístup
k dokumentom
Vzdelávanie a mobilita mládeže
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Právo volit, petície, ombudsman - obcianstvo v akcii
Európske obcianstvo národnú príslušnost nenahrádza, ale pripája sa k nej: tento princíp, vyjadrený v Amsterdamskej zmluve, prevzal i návrh Európskej ústavy vypracovaný konventom. Európske obcianstvo v...
> more


Charta: zdielanie práv a hodnôt
„Národy Európy sú pri vytváraní stále užšieho spojenia odhodlané zdielat mierovú budúcnost na základe spolocných hodnôt.“ Takto zacína preambula Charty základných práv, ktorá bola prijatá Európskou ra...
> more


Obhajoba základných práv
Hoci je Európska únia založená na ludských právach, obcianskych slobodách a princípoch právneho štátu, napriek tomu pravidelne prichádzajú správy z celej Európy o porušovaní týchto práv. Poslanci Euró...
> more


Väcšou otvorenostou k väcšej zodpovednosti
Otvorenost a lahký prístup k informáciám verejných orgánov sú základom každej fungujúcej demokracie. Bez nich by nebolo možné kontrolovat cinnost vlád a verejnej správy. Preto bolo v roku 1999 v Amste...
> more


Erasmus, pozvánka na cestu
V roku 1987 uzrel Erasmus svetlo sveta. 3 000 študentov si tak mohlo rozšírit vzdelanie na inej európskej univerzite. V roku 2002, o pätnást rokov neskôr, sme prekrocili hranicu jedného milióna úcas...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004