Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Europees burgerschap
Handvest
van de Grondrechten
Grondrechten
Toegang tot documenten
Onderwijs en mobiliteit
voor jongeren
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Stemrecht, verzoekschriften, de Europese Ombudsman: het burgerschap in de praktijk
Het burgerschap van de Unie komt 'bovenop' het burgerschap van de lidstaat en vervangt dit dus niet. Na de opname van het burgerschap in het Verdrag van Amsterdam heeft het nu een volwaardige plaats g...
> more


Het Handvest: gedeelde rechten en waarden
« De volkeren van Europa hebben door onderling een steeds hechter verbond tot stand te brengen besloten een op gemeenschappelijke waarden gegrondveste vreedzame toekomst te delen ». Zo begint het Hand...
> more


Strijdbaar voor de mensenrechten
De Europese Unie is gegrondvest op de beginselen van eerbiediging van de mensenrechten, burgerlijke vrijheden en de rechtsstaat. Toch zijn er geregeld berichten van schendingen van deze rechten in E...
> more


Meer openheid voor grotere aansprakelijkheid
Openheid en eenvoudige toegang tot informatie van overheidsinstanties liggen aan de basis van elke functionerende democratie. Zonder die zaken kunnen regeringen en openbare administraties niet verantw...
> more


Erasmus, een uitnodiging tot een reis
Erasmus heeft in 1987 het licht gezien. Dat jaar hebben 3000 studenten in een andere Europese universiteit hun opleiding kunnen vervolmaken. In 2002, vijftien jaar later, werd de grens van een miljo...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004