Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Zodpovednost za škody na životnom prostredí
Znecistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpecnost potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ludské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zodpovednost za životné prostredie - znecistovatel je povinný zabezpecit sanacné opatrenia
Podla údajov Európskej komisie sa v Európe nachádza približne 300.000 lokalít pôd ci vôd znecistených alebo ohrozených škodlivými látkami. Dôsledky každého znecistenia sú vážne. Hrozí, že rastlinné a ...
> more


Chránme naše lesy, jazerá a naše plúca pred znecistením
Od lesov, znicených kyslými daždami, až po mestá, otrávené v dôsledku zvýšenej úrovne ozónu, od škandinávskych jazier bez vodného života po rybníky, spustošené riasami: znecistenie vzduchu má negatívn...
> more


Opatrenia EÚ v oblasti obchodu s emisiami
V svetovom boji proti globálnemu oteplovaniu má Európa vedúce postavenie. Od januára 2005 zacne v EÚ platit prvý medzihranicný systém obchodovania s prémiami za znižovanie emisií skleníkových plynov -...
> more


Znecistovanie ovzdušia automobilmi pod kontrolou
Cesty nezabíjajú len v dôsledku nehôd. Ovzdušie znecistené automobilmi zabíja ovela zákernejšie a každorocne má v Európskej únii na svedomí smrt približne tisícky ludí, nehovoriac o jeho vplyve na skl...
> more


Menej elektroodpadu - ale na úcet výrobcu
Hory odpadu z elektrických a elektronických zariadení sa hromadia v celej Európe. Každý spotrebitel vyprodukuje priemerne 16 kg tohto odpadu za rok, co v Európe predstavuje celkovo šest miliónov ton z...
> more


Obalový odpad - prevencia je lepšia ako liecba
S ohladom na blížiace sa rozšírenie, sa EÚ v roku 2001 rozhodla novelizovat smernicu o odpade z obalov z roku 1994, ktorá bola vypracovaná s cielom zabránit hromadeniu odpadu z obalov a podporit zhodn...
> more


Dobrú chut!
Dioxín v kuracom mäse, hormóny v hovädzom mäse, BSE, slintacka a krívacka - záplava potravinových škandálov v ostatných rokoch spôsobila, že sa hygiena a bezpecnost potravín stali hlavným predmetom zá...
> more


Jasné oznacovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO)
Geneticky modifikované organizmy sprevádza v Európe, na rozdiel od Spojených štátov amerických, kde sa geneticky modifikované potraviny považujú za úplne bežné, vysoká dávka skepticizmu. V odpovedi na...
> more


Fajcenie môže zabit - boli ste varovaní
EÚ nedávno schválila dve dôležité smernice o tabaku. Jedna sa týka zloženia tabakových výrobkov a ich oznacenia, druhá reklamy a sponzorstva. Európsky Parlament urobil mnohé zmeny v smernici o oznac...
> more


Menej hluku - viac spánku
Vdaka vítazstvu Európskeho parlamentu, ktorý sa zasadzoval za stanovenie limitov pre hluk platných v celej Únii, budú môct v budúcnosti obyvatelia EÚ sužovaní hlukom lepšie spávat. Nová smernica o hlu...
> more


Na obzore úplný zákaz testovania kozmetických prostriedkov na zvieratách
Testovanie kozmetických prostriedkov na zvieratách je záležitostou, ktorá vyvoláva silné emócie. Dotýka sa bezpecnosti konzumentov, ochrany zvierat, pravidiel medzinárodného obchodu a konkurencie ko...
> more


Zarucenie bezpecnosti pri transplantácii buniek a tkanív
Transplantácia ludských buniek a tkanív je oblast medicíny, ktorá sa rýchlo vyvíja. Avšak riziká infekcie sú väcšie ako pri transfúziách krvi. Vzhladom na to, že bunky a tkanivá sa prepravujú cez hran...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004