Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
Telekomunikácie
Internet
Autorské práva /
Informacná spolocnost
Audiovizuálne odvetvia
Liberalizácia energetiky
Obnovitelné zdroje energie
Veda a výskum
(6. rámcový program)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekomunikácie - nové pravidlá pre digitálny vek
Nižšie ceny a väcšia možnost výberu pre zákazníka na telekomunikacnom trhu majú byt výsledkom novej legislatívy EÚ, ktorej úcelom je zvýšenie konkurencie v tomto priemyselnom odvetví. Legislatíva vytv...
> more


Udržanie prvenstva Európy v oblasti rozmachu internetu
Výrazné rozšírenie používania internetu v posledných rokoch viedlo v Európskej únii k schváleniu širokého okruhu legislatívy s nádejou, že sa takto zvýšia výhody vyplývajúce z tejto novej technológie ...
> more


Lepšia ochrana autorov, aby bola tvorivost výhodná aj v budúcnosti
Všetko je digitálne: texty, hudba a filmy sú vdaka novým médiám vždy a všade k dispozícii a je možné ich neobmedzene kopírovat s nízkymi nákladmi. V informacnej spolocnosti má spotrebitel vždy a všade...
> more


Poslanci za záchranu audiovizuálnych médií
V únii pracuje v audiovizuálnom priemysle viac ako jeden milión ludí. Okrem ekonomického významu zohráva tento priemysel zásadnú úlohu i v sociálnej a kultúrnej oblasti, kedže drvivá väcšina európskyc...
> more


Energetický balícek pre Európu - sloboda výberu pre spotrebitela
Európski spotrebitelia by v budúcnosti mali pri nákupe energie, podobne ako pri potravinách v supermarkete, rozhodovat sami o tom, od koho a za akú cenu budú odoberat energiu. V mnohých štátoch EÚ nem...
> more


Obnovitelnými a inteligentnými zdrojmi energie proti skleníkovému efektu
V zmysle Kjótskeho protokolu podporuje Európsky parlament hladanie alternatívnych riešení ku klasickým zdrojom energie a využívanie obnovitelných energií, akými sú veterná, slnecná energia a bioplyn. ...
> more


16,3 miliárd eúr na podporu vedeckého výskumu
Šiesty rámcový program pre vedu a výskum Európskej únie je hlavným nástrojom na financovanie vedeckého výskumu. Je zameraný najmä na vytvorenie Európskeho priestoru vedy a výskumu ako ekvivalentu "s...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004