Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Volby do EP
Organizácia a fungovanie EP
Spolurozhodovanie
a dalšie procedúry
Rozpoctové právomoci EP
Kontrola rozpoctu
Demokratická kontrola
Štatút poslancov
a európskych politických strán
Docasné a vyšetrovacie výbory
Dalšie inštitúcie EÚ
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


K urnám, obcania!
Od roku 1979 si obcania Európskej únie sami vyberajú svojich zástupcov v Európskom parlamente. Títo sú volení všeobecným priamym hlasovaním na obdobie piatich rokov na základe postupu, ktorý síce nie ...
> more


Organizácia a fungovanie Európskeho parlamentu
Hned po prevzatí funkcie sa musí novozvolený európsky poslanec zapísat do politickej skupiny, vybrat si parlamentný výbor, zvolit predsedu svojej skupiny, predsedu a podpredsedov zhromaždenia. Musí sa...
> more


Zákonodarca s plnou úcastou
Na co slúži Európsky parlament? Tak ako vo všetkých demokraciách, parlament kontroluje výkonnú moc, používanie verejných príjmov a schvaluje zákony. Spociatku to však v Spolocenstve bolo inak. V legis...
> more


Rozpoctové právomoci EP
Od založenia Európskych spolocenstiev dohliada Európsky parlament, prostredníctvom zostavenia primeraného rozpoctového plánu na optimálne využívanie penazí obcanov. Právomoci Parlamentu sa postupne ...
> more


Kontrola správneho používania penazí danových poplatníkov
Ked bola Santerova Komisia prinútená v roku 1999 odstúpit, Európou sa šíril rozruch a znepokojenie. Odstúpenie 20 komisárov prišlo po tom, ako Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpoctu poukáza...
> more


Cielenou kontrolou za viac demokracie
Demisia Európskej komisie pod vedením Jacquesa Santera v roku 1999 a aféra Eurostatu v roku 2003 upriamili pozornost na význam kontrolnej úlohy Európskeho parlamentu. Oba prípady, ktoré vzbudili velkú...
> more


Nie štatútu poslancov Európskeho parlamentu - Áno štatútu pre Európske strany
Niektoré aspekty práce Európskeho parlamentu (EP) majú prekvapujúco ešte stále skôr "národný" než "európsky" charakter. Výška platov poslancov EP nie je vôbec rovnaká. Ich platy sa rovnajú výške plato...
> more


Ked Parlament vedie vyšetrovanie
V rokoch 1996 - 1997 zostavil Európsky parlament dva vyšetrovacie výbory, jeden zaoberajúci sa tranzitom v rámci Spolocenstva, a druhý, zaoberajúci sa naliehavou problematikou „šialených kráv“. Pocas ...
> more


Európske inštitúcie
Európska únia nie je federáciou typu Spojených štátov, ani inštitúciou zameranou len na spoluprácu ako Organizácia spojených národov. Je to politické, právne a inštitucionálne zriadenie jedinecné svoj...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004