Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Bezpecnost na mori
Služby v prístavoch
Letecká doprava
Odškodnenie cestujúcich v leteckej doprave
Bezpecnost na cestách
Eco body
Železnice
Poštové služby
Štrukturálny a kohézny fond
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Vytvorenie bezpecnejších námorných trás v Európe
Zoznam lodných neštastí pri pobrežiach Európy je dlhý: za všetky spomenieme lode Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Erika a Prestige. Po stroskotaní tankeru Erika v roku 1999 pri pobreží Bretónska, boli prij...
> more


Parlament zahatáva cestu liberalizácii prístavných služieb
Európska únia chce v rámci politiky presadzovania nákladnej a osobnej dopravy ako environmentálne priaznivého druhu dopravy posilnit námornú prepravu zvýšením konkurencieschopnosti lodnej dopravy. Eur...
> more


Letecká doprava - bezpecnost a Jednotné európske nebo
Letecká doprava v Európe sa po zavedení novej legislatívy EÚ stane bezpecnejšou. Pre prehustenú európsku leteckú dopravu sa pripravuje jednotný kontrolný systém leteckej premávky. Vdaka poslancom bude...
> more


Kompenzácia - a pohodlie - pre uviaznutých cestujúcich v leteckej doprave
Letecké spolocnosti EÚ odoprú vstup na palubu na pravidelných linkách približne štvrt milióna cestujúcich rocne. Európske spolocenstvo nedávno sprísnilo legislatívu z roku 1991 o kompenzácii a pomoci ...
> more


Bezpecnost na európskych cestách
Každý rok si nehody v cestnej doprave vyžiadali v 15 starých clenských štátoch Európskej únie viac ako 40 000 životov a na ich následky utrpí zranenia viac ako 1,7 miliónov ludí - chodcov, cyklistov, ...
> more


Nariadenie o ekobodoch pri tranzite Rakúska (Ecopoint System): sporné v urcitých bodoch
Ochrana životného prostredia a tažká nákladná automobilová doprava sa javia takmer ako nezlucitelné. Snaha o harmonizáciu záujmov v týchto sektoroch prináša množstvo konfliktov. Jasným príkladom ...
> more


Železnice v ústrety jasnejšej budúcnosti
Na základe nedávno prijatej legislatívy sa vyjasnujú vyhliadky pre európske železnice. Nová legislatíva umožní európskym železnicným spolocnostiam vykonávat cinnosti v rámci Európskej únie, a tým zvýš...
> more


Mierny prístup k liberalizácii poštových služieb
Dalekosiahly návrh Európskej komisie otvorit poštové služby väcšej konkurencii okresali poslanci Európskeho parlamentu, ktorí rozhodli, že pošta by aj nadalej mala byt dorucovaná ludom žijúcim vo vzdi...
> more


Regionálna politika - cesta do budúcnosti EÚ?
Na regionálnu politiku sa využíva približne jedna tretina rozpoctu EÚ, co z nej robí jednu z klúcových oblastí politiky Európskej únie. Podpora regiónov je založená na myšlienke "ekonomickej a sociáln...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004