Please fill this field
Bogusław LIBERADZKI Bogusław LIBERADZKI
Bogusław LIBERADZKI

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Poljska - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Datum rojstva : , Sochaczew

Sedmi parlamentarni mandat Bogusław LIBERADZKI

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Podpredsednik

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračunski nadzor

Kvestor

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Evropski parlament

Poslanci

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za promet in turizem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsedstvo
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kvestorji
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za promet in turizem

Namestnik

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Arabskim polotokom

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS

05-02-2014 TRAN_AD(2014)524534 PE524.534v03-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železniški promet in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004

07-11-2013 CONT_AD(2013)514829 PE514.829v03-00 CONT
Bogusław LIBERADZKI

MNENJE o stališču Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012, kot ga je spremenil Svet – vsi oddelki

01-09-2011 TRAN_AD(2011)467189 PE467.189v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2012

21-02-2014 TRAN_AD(2014)526097 PE526.097v02-00 TRAN
Michel DANTIN

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526092 PE526.092v02-00 TRAN
Michel DANTIN

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526096 PE526.096v02-00 TRAN
Michel DANTIN

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o vzpostavitvi prometnih povezav v izoliranih regijah

22-11-2010 P7_DCL(2010)0092 Zastarano
Zigmantas BALČYTIS Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ivars GODMANIS Bogusław LIBERADZKI Justas Vincas PALECKIS
Datum predložitve : 22-11-2010
Pretek roka : 10-03-2011
Število podpisnikov : 46 - 10-03-2011

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg