Bogusław LIBERADZKI Bogusław LIBERADZKI
Bogusław LIBERADZKI

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Puola - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Puola)

syntynyt : , Sochaczew

7. vaalikausi Bogusław LIBERADZKI

Poliittiset ryhmät

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Puola)

Varapuheenjohtaja

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Talousarvion valvontavaliokunta

Kvestori

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentti

Jäsen

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kvestorit
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

all-activities

Osallistuminen täysistuntoihin

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä

Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä

Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta

05-02-2014 TRAN_AD(2014)524534 PE524.534v03-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta

07-11-2013 CONT_AD(2013)514829 PE514.829v03-00 CONT
Bogusław LIBERADZKI

LAUSUNTO parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2012, kaikki pääluokat

01-09-2011 TRAN_AD(2011)467189 PE467.189v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

Lausunnot – varjovalmistelijana

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

21-02-2014 TRAN_AD(2014)526097 PE526.097v02-00 TRAN
Michel DANTIN

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526092 PE526.092v02-00 TRAN
Michel DANTIN

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526096 PE526.096v02-00 TRAN
Michel DANTIN

Päätöslauselmaesitykset

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset

Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka)

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

KIRJALLINEN KANNANOTTO liikenneyhteyksien luomiseen syrjäisille alueille

22-11-2010 P7_DCL(2010)0092 Rauennut
Zigmantas BALČYTIS Bogusław LIBERADZKI Justas Vincas PALECKIS Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ivars GODMANIS
Jättämispäivä : 22-11-2010
Raukeamispäivä : 10-03-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 46 - 10-03-2011

Ilmoitukset

Euroopan parlamentti on arkistoinut alkuperäisen allekirjoitetun ja päivätyn ilmoituksen.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg