Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Sverige - Moderaterna (Sverige)

Född : , Västerås

9:e valperioden Jessica POLFJÄRD

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Moderaterna (Sverige)

Vice ordförande

  • 09-10-2019 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

Ledamot

  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
  • 10-02-2020 ... : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg