Polkrožni dvorani

705 poslancev Evropskega parlamenta na plenarnih zasedanjih zaseda v polkrožnih dvoranah v Strasbourgu in Bruslju.

Fotografija polkrožne dvorane

Kakšen je sedežni red?

Sedežni red za vsako od polkrožnih dvoran se določi na konferenci predsednikov:

  • Poslanci Evropskega parlamenta so razvrščeni glede na svojo politično pripadnost in ne glede na narodnost.
  • Predsedniki političnih skupin sedijo v prvi polkrožni vrsti nasproti predsednika Evropskega parlamenta.
  • V tretji vrsti sedijo večinoma člani predsedstva (podpredsedniki in kvestorji).
  • Preostali sedeži znotraj političnih skupin se običajno dodelijo po abecednem redu.

Načrta polkrožnih dvoran

Načrta vključujeta:

  • seznam številk sedežev, iz katerega je razvidno, na katerem sedežu sedi kateri poslanec;
  • abecedni seznam poslancev s številko sedeža, ki jim je dodeljen.

Številke sedežev v Strasbourgu in Bruslju se med seboj razlikujejo, poslanec pa se lahko včasih iz tehničnih ali organizacijskih razlogov tudi presede.

Navedena seznama se ob vsakem plenarnem zasedanju posodobita.

Kontakt

Prednostne informacije in dokumenti