Sale obrad plenarnych

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, których jest 705, zasiadają podczas sesji w salach obrad plenarnych w Strasburgu i Brukseli.

Zdjęcie sali obrad plenarnych

Jak przydzielane są miejsca?

Zasady rządzące przydziałem miejsc w każdej sali posiedzeń plenarnych są ustalane przez Konferencję Przewodniczących:

  • Posłowie do Parlamentu Europejskiego łączą się w grupy w oparciu o poglądy polityczne, a nie narodowość.
  • Przewodniczący grup politycznych zasiadają w pierwszym rzędzie w półokręgu naprzeciw przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
  • Trzeci rząd jest przeznaczony m.in. dla członków Prezydium (wiceprzewodniczących i kwestorów).
  • Przydział pozostałych miejsc w obrębie grup politycznych odbywa się zwykle w porządku alfabetycznym.

Plan sal posiedzeń plenarnych

Obydwa plany zawierają:

  • wykaz miejsc wraz z numeracją i nazwiskami posłów zajmujących poszczególne miejsca
  • alfabetyczny wykaz posłów i numerów przydzielonych im miejsc.

Numery zajmowanych miejsc różnią się w Strasburgu i Brukseli; może też zdarzyć się, że poseł zasiada w innym miejscu z powodów technicznych czy organizacyjnych.

Wykazy są aktualizowane przed każdą sesją plenarną.

Kontakt

Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym