Mødesalene

De 705 medlemmer af Europa-Parlamentet sidder i mødesalene i Strasbourg og Bruxelles under plenarmøderne

Fotografi af mødesalen

Hvordan fordeles pladserne?

Reglerne for fordelingen af pladserne i mødesalene i Strasbourg og Bruxelles fastsættes af Formandskonferencen

  • Europa-Parlamentets medlemmer placeres efter deres politiske tilhørsforhold og ikke nationalitet
  • Gruppeformændene sidder i en halvcirkel på første række foran Parlamentets formand.
  • Tredje række er hovedsagelig besat med medlemmerne af Præsidiet (næstformænd og kvæstorer)
  • Fordelingen af de øvrige pladser inden for de politiske grupper sker normalt i alfabetisk rækkefølge.

Oversigt over mødesalene

De to oversigter indeholder følgende:

  • En liste i talmæssig rækkefølge, der viser sammenhængen mellem pladsnummer og navnet på det medlem, der har denne plads
  • En alfabetisk liste over medlemmer med angivelse af nummeret på den plads, som de har fået tildelt.

Numrene på pladserne er ikke de samme i Strasbourg og Bruxelles, og i visse tilfælde kan et medlem være plaeret en anden plads af tekniske eller organisatoriske årsager.

Disse lister ajourføres for hver mødeperiode.

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter