De vergaderzalen

Tijdens de plenaire vergaderperiodes komen de 705 leden van het Europees Parlement bijeen in de grote vergaderzalen in Straatsburg en Brussel.

Foto van de grote vergaderzaal

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

De regels voor de plaatsverdeling in de vergaderzaal worden vastgesteld door de Conferentie van voorzitters:

  • - De plaats van de leden van het Europees Parlement in de vergaderzaal wordt niet bepaald door hun nationaliteit maar door hun politieke voorkeur.
  • - De fractievoorzitters zitten op de eerste rij in een halve cirkel tegenover de Voorzitter van het Europees Parlement.
  • Op de derde rij zitten leden van het Bureau (ondervoorzitters en quaestoren).
  • De verdeling van de overige plaatsen binnen de fracties gebeurt meestal in alfabetische volgorde.

Plattegrond van de vergaderzalen

Beide plannen omvatten:

  • een numerieke lijst die voor elk plaatsnummer de naam van het lid vermeldt.
  • een alfabetische lijst die voor elk lid het plaatsnummer vermeldt.

De plaatsnummers in Straatsburg en Brussel verschillen. Een lid kan om technische of organisatorische redenen soms op een andere plaats zitten.

Deze lijsten worden voor elke vergaderperiode bijgewerkt.

Contact

Prioritaire informatie en documenten