Posėdžių salės

705 Europos Parlamento nariai plenarinių posėdžių metu susirenka Strasbūro ir Briuselio posėdžių salėse.

Posėdžių salės nuotrauka

Kaip paskirstytos vietos?

Taisykles dėl vietų paskirstymo kiekvienoje posėdžių salėje nustato Pirmininkų sueiga:

  • Europos Parlamento nariai vienijasi į frakcijas pagal savo politines pažiūras, o ne pagal pilietybę.
  • Frakcijų pirmininkai puslankiu sėdi pirmoje eilėje priešais Europos Parlamento Pirmininką.
  • Trečioje eilėje sėdi Biuro nariai (pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai).
  • Kitos vietos frakcijų viduje paprastai paskirstomos abėcėlės tvarka.

Posėdžių salių planai

Abu planai apima:

  • sunumeruotą sąrašą, kuriame nurodomas vietos numeris ir EP nario, sėdinčio toje vietoje, pavardė;
  • EP narių sąrašą abėcėlės tvarka su jiems paskirtais vietos numeriais.

Vietų numeriai Strasbūre ir Briuselyje skiriasi, taip pat kartais EP narys gali atsisėsti į kitą vietą dėl techninių arba organizacinių priežasčių.

Šie sąrašai atnaujinami kiekvienos sesijos metu.

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai