Τα ημικύκλια

Οι 705 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας στα ημικύκλια του Στρασβούργου και των Βρυξελλών.

Φωτογραφία του ημικυκλίου

Πως κατανέμονται οι θέσεις;

Οι κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη διάθεση των θέσεων σε κάθε ημικύκλιο καθορίζονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων:

  • Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπράττουν σε πολιτικές ομάδες βάσει των πολιτικών τους απόψεων και όχι με βάση την υπηκοότητά τους.
  • Οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων κάθονται στην πρώτη θέση του ημικυκλίου απέναντι από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Η τρίτη σειρά καταλαμβάνεται κυρίως από τα μέλη του Προεδρείου (αντιπρόεδροι και κοσμήτορες).
  • Η κατανομή των άλλων θέσεων στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων ακολουθεί σε γενικές γραμμές αλφαβητική σειρά.

Σχεδιαγράμματα των ημικυκλίων

Τα δύο σχεδιαγράμματα περιέχουν:

  • ένα αριθμητικό κατάλογο που αναφέρει την αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού της θέσεως και του ονόματος του βουλευτή που κατέχει την εν λόγω θέση.
  • έναν αλφαβητικό κατάλογο των βουλευτών με τον αριθμό της θέσεως που τους έχει δοθεί.

Οι αριθμοί της θέσεως διαφοροποιούνται μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών και, περιστασιακά, ένας βουλευτής μπορεί να κάθεται σε μία άλλη θέση για τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους.

Οι εν λόγω κατάλογοι ενημερώνονται κάθε περίοδο συνόδου.

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα