Jednací sály

Plenární zasedání všech 705 poslanců Evropského parlamentu se konají ve štrasburském a bruselském jednacím sálu.

Fotografie jednacího sálu

Jak jsou uspořádána místa v sále?

Pravidla, která upravují místa v každém z obou sálů, stanoví Konference předsedů.

  • Poslanci Evropského parlamentu zasedají společně v závislosti na svém politickém přesvědčení, nikoli podle státní příslušnosti.
  • Předsedové politických skupin sedí v první řadě v půlkruhu obráceném směrem k předsedovi Evropského parlamentu.
  • Členové předsednictva EP (místopředsedové a kvestoři) sedí ve třetí řadě.
  • Jednotliví poslanci jsou rozmístěni v místech, v nichž zasedají jednotlivé politické skupiny, obvykle podle abecedního pořádku.

Plán jednacích sálů

Oba plány obsahují:

  • Číselný seznam uvádějící číslo křesla a jemu odpovídající jméno poslance.
  • Abecední seznam poslanců společně s číslem jejich křesla.

Čísla křesel ve Štrasburku a v Bruselu jsou odlišná a v některých případech se může stát, že se určitý poslanec z technických nebo organizačních důvodů posadí na jiné místo.

Tyto seznamy jsou aktualizovány pro každé období zasedání.

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty