Hemiciclurile

Cei 705 de deputați în Parlamentul European se reunesc în hemiciclurile de la Strasbourg și Bruxelles în cadrul ședințelor în plen.

Fotografie a hemiciclului

Cum sunt repartizate locurile?

Regulile privind atribuirea locurilor în cadrul fiecărui hemiciclu sunt stabilite de către Conferința președinților:

  • Deputații în Parlamentul European se grupează în funcție de afinitățile lor politice, și nu în funcție de naționalitate.
  • Președinții grupurilor politice iau loc în rândul întâi și formează un semicerc în dreptul Președintelui Parlamentului European.
  • Rândul al treilea este ocupat în special de membrii Biroului (vicepreședinți și chestori).
  • Distribuția celorlalte locuri în cadrul grupurilor politice se face, în general, în ordine alfabetică.

Planurile hemiciclurilor

Cele două planuri cuprind:

  • o listă numerotată în care se precizează corespondența dintre numărul locului și numele deputatului care ocupă locul respectiv;
  • o listă alfabetică a deputaților în care se indică, pentru fiecare deputat în parte, numărul locului care îi este atribuit.

Numerele locurilor de la Strasbourg diferă de cele de la Bruxelles. Ocazional, din motive tehnice sau organizatorice, deputații pot ocupa un alt loc decât cel care le este alocat.

Aceste liste sunt actualizate pentru fiecare perioadă de sesiune.

Contact

Informații și documente prioritare