Пленарните зали

По време на пленарните заседания 705-мата членове на Европейския парламент заседават в залите в Страсбург и Брюксел.

Снимка на пленарната зала

Как се разпределят местата?

Правилата, които се спазват при разпределянето на местата във всяка пленарна зала, се определят от Председателския съвет:

  • Членовете на Европейския парламент се групират в зависимост от политическите си убеждения, а не по националност.
  • Председателите на политическите групи седят на първия ред в кръгова дъга срещу председателя на Европейския парламент.
  • Третият ред се заема от членовете на Бюрото – заместник-председателите и квесторите.
  • Разпределението на останалите места в рамките на политическите групи обикновено става по азбучен ред.

Карти на пленарните зали

Двете карти съдържат:

  • списък по номера, в който се посочва съответствието между номера на мястото и името на члена на ЕП, който го заема
  • списък по азбучен ред с имената на членовете на ЕП с номера на определеното за тях място

Номерата на местата в Страсбург и Брюксел са различни и, по изключение, някой член може да седне на друго място по технически или организационни причини.

Тези списъци се актуализират за всяка месечна сесия.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи