Sēžu zāles

Eiropas Parlamenta 705 deputāti sesiju laikā strādā Strasbūras un Briseles sēžu zālēs.

Sēžu zāles fotoattēls

Kā ir izkārtotas vietas?

Noteikumus, ar ko nosaka vietu izkārtojumu katrā sēžu zālē, izstrādā Priekšsēdētāju konference.

  • Eiropas Parlamenta deputāti ir sagrupēti atbilstoši viņu politiskajai piederībai, nevis valstspiederībai.
  • Politisko grupu priekšsēdētāji sēž pirmajā rindā (puslokā) pretī Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam.
  • Trešajā rindā sēž Prezidija locekļi (priekšsēdētāja vietnieki un kvestori).
  • Vietu sadalījums politiskajās grupās parasti ir norādīts alfabēta secībā.

Sēžu zāļu plāni

Divos aplūkojamos plānos var redzēt:

  • numurētas sēdvietas ar deputātu vārdiem un uzvārdiem;
  • deputātu sarakstu alfabēta secībā ar viņiem piešķirto vietu numuriem.

Vietu numuri Strasbūrā un Briselē atšķiras, un dažreiz deputāti tehnisku vai organizatorisku iemeslu dēļ var sēdēt citās vietās.

Katrai sesijai šos sarakstus atjaunina.

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti