Pravomoci a postupy 

Evropské smlouvy poskytly Parlamentu jakožto přímo volenému orgánu EU široké pravomoci. Zjistěte více v těchto oddílech a seznamte se blíže s jednotlivými postupy.

Legislativní pravomoci 

Parlament je spolu se zástupci a zástupkyněmi vlád EU v Radě zodpovědný za přijímání právních předpisů EU. Oba orgány jednají v rámci řádného legislativního postupu jako rovnocenní spolutvůrci právních předpisů. V některých zvláštních případech je možné použít jiné postupy.

Rozpočtové pravomoci 

Parlament a Rada se musí dohodnout na ročním rozpočtu EU. Seznamte se s tímto postupem.

Kontrolní pravomoci 

Poslanci a poslankyně EP dohlížejí na práci orgánů EU, zejména Evropské komise, která je výkonným orgánem Evropské unie.

Národní parlamenty 

Zjistěte, jak Evropský parlament spolupracuje s vnitrostátními parlamenty v evropských záležitostech.

Lisabonská smlouva 

Lisabonská smlouva je nejnovějším přepracovaným zněním evropských smluv, které Evropskému parlamentu poskytly více pravomocí. Zjistěte bližší informace.