Organizace a činnost 

Evropský parlament je velkou politickou scénou a orgánem s mnoha aspekty, který zahrnuje spoustu lidí a který má propracovaný jednací řád. Zjistěte, jak to funguje.

Organizace 

Přečtěte si, jakou úlohu mají předseda Parlamentu, politické skupiny, výbory, delegace, různé politické orgány a neformální sdružení poslanců EP a jaké plní funkce.

Jak probíhá plenární zasedání 

Plenární zasedání představují vrchol politických činností Parlamentu, kde poslanci EP přijímají právní předpisy a vedou rozpravy. Zjistěte, jak zasedání probíhá.

Rozpočet EP 

Získejte informace o nákladech souvisejících s fungováním Evropského parlamentu.

Mnohojazyčnost 

Parlament ve svých každodenních činnostech používá všech 24 oficiálních jazyků EU. Přečtěte si, co to znamená v praxi.

Sekretariát 

Práci poslanců EP podporuje správa, která poskytuje technickou a odbornou podporu. Chcete se dozvědět více?

Environmentální systém řízení 

What is the procedure for submitting a petition to the European Parliament? Citizens are broadly aware of their right to submit a petition, however they often request further information about the procedure to send the petition and on the way the petitions are afterwards discussed in the EP Committee.