Organizace a činnost 

Evropský parlament je velkou politickou scénou a orgánem s mnoha aspekty, který zahrnuje spoustu lidí a který má propracovaný jednací řád. Zjistěte, jak to funguje.

Organizace 

Přečtěte si, jakou úlohu mají předseda nebo předsedkyně Parlamentu, politické skupiny, výbory, delegace, různé politické orgány a neformální sdružení poslanců a poslankyň EP a jaké plní funkce.

Jak probíhá plenární zasedání 

Plenární zasedání představují vrchol politických činností Parlamentu, kde poslanci a poslankyně EP přijímají právní předpisy a vedou rozpravy. Zjistěte, jak zasedání probíhá.

Rozpočet EP 

Získejte informace o nákladech souvisejících s fungováním Evropského parlamentu.

Mnohojazyčnost 

Parlament ve svých každodenních činnostech používá všech 24 oficiálních jazyků EU. Přečtěte si, co to znamená v praxi.

Sekretariát 

Práci poslanců a poslankyň EP podporuje správa, která poskytuje technickou a odbornou podporu. Chcete se dozvědět více?

Ekologická stopa 

Parlament je odhodlán soustavně zlepšovat svou uhlíkovou stopu a udržitelně spravovat své zdroje. Další informace o jeho systému environmentálního řízení.