Последни новини

Meetings schedule

12-09-2019 - 17:54

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

03-09-2019 - 15:04
JURI Заседание
03-09-2019 - 10:33
JURI Заседание
24-07-2019 - 11:16
JURI Заседание

Приветствие

Lucy NETHSINGHA

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки