Μη χάσετε:

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  Coronavirus: MEPs to debate EU’s response to outbreak

03-02-2020
ENVI

Environment and Public Health MEPs will debate on Monday the Coronavirus outbreak with the Executive Director of the EU Centre for Disease Prevention and Control.

 

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

18-02-2020 - 14:37
ENVI Συνεδρίαση
18-02-2020 - 12:36
ENVI Συνεδρίαση
18-02-2020 - 11:08
ENVI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Pascal CANFIN

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI).

Με 81 μέλη, η ENVI αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ένα ισχυρό σύμβολο και ένα σαφές μήνυμα που υπογραμμίζει την ανάγκη να προχωρήσει η ΕΕ ταχύτερα και με μεγαλύτερη φιλοδοξία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας μας, θα εργασθούμε με στόχο τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050. Θα πιέσουμε ώστε να προταθεί μια φιλόδοξη πράσινη συμφωνία σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ώστε να επιτευχθεί η εξαιρετικά αναγκαία μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Θα διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση αυτή είναι θεμιτή και δίκαιη και προς όφελος όλων των πολιτών.

Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε πάνω σε άλλες πολιτικές προτεραιότητες: τη βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, τη χρήση χημικών ουσιών και φυτοφαρμάκων - για να αναφέρουμε μερικές μόνο από αυτές. Επίσης, θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των πολιτικών επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει.

Pascal Canfin

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι