Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

© European Union 2020 - European Parliament

Oikeudellisten asioiden valiokunnalla (JURI) on lukuisia laaja-alaisia, institutionaalisia ja tiettyihin toimintapolitiikkoihin liittyviä valtuuksia.

Vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla etusijalla on muun muassa tekoälyn onnistunut sääntely ja digitaalisia palveluja koskevan säädöksen muotoilu. Parhaillaan JURI-valiokunta uudistaa asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaa asetusta ja todisteiden vastaanottamista koskevaa asetusta sekä pyrkii saamaan päätökseen edustajakanteita koskevan direktiivin. Asialistalla ovat edelleen myös naisten johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin ja maakohtaista raportointia (CBCR) koskevan direktiivin käsittelyn jatkaminen, EU:n säädösten mukauttaminen Lissabonin sopimuksen oikeudelliseen kehykseen ja komiteamenettelyn uudistaminen.

JURI-valiokunta esittää aloitteita eri aloilla, kuten yhtiöiden due diligence -velvoitteet, yritysten muiden kuin taloudellisten tietojen julkistaminen, vastuu ympäristövahingoista, eurooppalaisia rajatylittäviä yhdistyksiä koskevat säännöt, urheilutapahtumien järjestäjien haasteet digitaalisessa ympäristössä, oikeudenkäyntikulujen rahoitus sekä lähisuhdeväkivallan ja huolto-oikeuden vaikutukset naisiin ja lapsiin.

JURI-valiokunta auttaa parlamenttia ottamaan tietoon perustuen kantaa oikeudellisiin asioihin (koskemattomuus, oikeusperustan valinta, riita-asiat unionin tuomioistuimessa jne.). Se raportoi EU:n oikeuden ja toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta.

Hienoa, että seuraat JURI-valiokunnan työtä. Toivottavasti verkkosivustostamme on sinulle hyötyä.

Yhteydenotot