Caibidlíochtaí idirinstitiúideacha

Le linn an ghnáthnós imeachta reachtaigh ("OLP"/"comhchinnteoireacht"), féadfaidh an Pharlaimint dul i mbun caibidlíochta leis na hinstitiúidí eile a luaithe a chinnfear a sainordú caibidlíochta do chomhad ar leith i gcomhréir le Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte (Rialacha 70, 71, 72 agus 73). Ag céim an chéad léimh, féadfaidh an Coiste atá freagrach as an gcomhad sainordú caibidlíochta na Parlaiminte a ghlacadh ar bhonn a thuarascála agus é a fhógairt i suí iomlánach (Riail 71). Liostaítear na sainorduithe sin thíos.

Déanann an Fhaireachlann Reachtach - faoi gach comhad nós imeachta comhchinnteoireachta - na sainorduithe reatha uile a thaispeáint arb ar a mbonn is féidir leis an bParlaimint caibidliú (tuarascálacha an Choiste a tharchuireann an suí iomlánach ar ais sula nglacfar céad léamh na Parlaiminte i bhfianaise caibidlíochtaí idirinstitiúideacha (Riail 60), seasamh na Parlaiminte ag an gcéad léamh agus dréachtmholtaí an choiste don dara léamh). Chun breis faisnéise a fháil, féach le do thoil an Dearbhú Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le socruithe praiticiúla don nós imeachta comhchinnteoireachta (IO C 145, 30.6.2007, lch.5).

Na cinntí is déanaí maidir le sainordú

Toradh/Torthaí : 10