Početna stranica

O odborima

Zastupnici su raspoređeni u 20 specijaliziranih stalnih odbora.

Ti odbori izrađuju zakonodavne prijedloge usvajanjem izvješća, predlažu amandmane za plenarnu sjednicu i imenuju pregovarački tim za vođenje pregovora s Vijećem o zakonodavstvu EU-a. Također donose izvješća o vlastitoj inicijativi, organiziraju saslušanja sa stručnjacima i nadziru ostala tijela i institucije EU-a.

Odbor čini između 25 i 73 punopravnih članova i isto toliko zamjenika.

Punopravni članovi odbora iz svojih redova biraju predsjednika i najviše četiri potpredsjednika, koji zajedno čine „predsjedništvo odbora", na mandat od dvije i pol godine. Politički sastav odbora odražava politički sastav plenarne skupštine.

Parlament također može osnivati pododbore i posebne privremene odbore za određena pitanja, a ovlašten je i za osnivanje istražnih odbora radi istraživanja navodnih kršenja ili nepravilnosti u provedbi prava Unije.

U fazi mirenja osniva se poseban odbor za mirenje.

Parlamentarni odbori obično se sastaju u Bruxellesu, a u radu ih podupire tajništvo. Njihove su rasprave otvorene za javnost i u pravilu se prenose na internetu.

Predsjednici odbora koordiniraju rad odbora u sklopu Konferencije predsjednika odbora.

Posebni odbori

Parlament može u bilo koje vrijeme osnovati privremene odbore za određena pitanja. Ti posebni odbori imaju mandat od dvanaest mjeseci, koji se može produžiti.

Istražni odbori

Parlament može osnivati istražne odbore radi istraživanja kršenja prava Unije ili navodnih nepravilnosti u njegovoj primjeni.

Ovlasti tih odbora temelje se na odredbama o izvršavanju prava Europskog parlamenta na provođenje istrage.

Odbor za mirenje

Mirenje je treća i završna faza redovnog zakonodavnog postupka (također poznatog pod nazivom „suodlučivanje"). Postupak mirenja pokreće se ako Vijeće ne odobri sve izmjene koje je Parlament usvojio u drugom čitanju.

Odbor za mirenje sastoji se od dvaju izaslanstava: izaslanstva Vijeća, koje čine po jedan predstavnik svake države članice (ministri ili njihovi predstavnici) i izaslanstva Parlamenta, koje se sastoji od jednakog broja zastupnika u Parlamentu. Odbor za mirenje je zadužen za sastavljanje „zajedničkog teksta", koji zatim trebaju zajedno odobriti Parlament i Vijeće.

Konferencija predsjednika odbora

The Conference of Committee Chairs (CCC) is the political body that coordinates the work of the committees and ensures the smooth cooperation between them. It consists of the Chairs of all standing and special committees and meets on Tuesdays of the Strasbourg part-sessions. The Chair is elected from among its members for a two and a half year mandate.

Recommendation on the agenda for plenary sessions

The CCC submits to the Conference of Presidents a monthly recommendation for the draft agenda of the next part-session, as well as a monthly screening concerning the compatibility of draft legislation with Treaty rules on delegated and implementing acts.

Cooperation between committees

The CCC constitutes a forum of discussion about horizontal issues and common problems of the committees and actively contributes to the exchange of best practices namely through the adoption of common approaches or guidelines concerning committee activities. It can submit to the Conference of Presidents any recommendation about the work of committees. The CCC also plays a mediating role between parliamentary committees. It deals with requests for cooperation and proposes solutions for the settlement of conflicts of competence.

Legislative dialogue with the Commission and the Council

The CCC prepares Parliament's contribution to the Commission's annual Work Programme by listing the priorities in each legislative field. It also holds an annual joint meeting with the College of Commissioners, and meets several times a year the Council Presidency to prepare and discuss the priorities of Presidencies and to take stock of the work in progress.