Please fill this field

Uvítací slovo předsedkyně Konference předsedů delegací

Vážení poslanci, partneři a přátelé,

Evropská unie uznává hodnoty a dodržuje zásady, které jsou příkladem pro celý svět. Společnými silami bráníme pokojný, spravedlivý, inkluzivní a na pravidlech založený světový pořádek.

Jakožto volení zástupci dělají evropští poslanci vše proto, aby byl hlas občanů EU na mezinárodní scéně slyšet a aby se v něm odrážely naše hodnoty a strategické zájmy.

Prostřednictvím delegací vedeme dialog s partnery z třetích zemí, abychom našim občanům zajistili společnou prosperitu a mír, a to zejména posilováním demokracie a dodržování lidských práv.

Jsem pevně přesvědčena, že právě parlamentní diplomacie pomáhá nanejvýš soudržně a věrohodně utvářet a realizovat cíle vnějších politik Unie.

Spolu se sekretariátem Konference předsedů delegací se budeme snažit tyto stránky zdokonalit, abyste měli k dispozici užitečný nástroj k vyhledávání informací o našich činnostech, poslání a schůzích v Bruselu a ve Štrasburku, ale i v zahraničí. Naleznete na nich i odkazy na příslušná parlamentní usnesení a další podkladové dokumenty o vnějším rozměru EP.

I v těchto obtížných časech, kdy se celá řada našich meziparlamentních setkání nemůže kvůli koronavirové krizi uskutečnit, pracujeme nadále bok po boku s našimi partnery z celého světa. Uvědomujeme si totiž, že globální pandemii překonáme pouze pomocí multilateralismu a mezinárodní spolupráce. Doufám, že vás tyto stránky přesvědčí o významné úloze, kterou delegace sehrávají při propojování Evropského parlamentu se světem.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
předsedkyně Konference předsedů delegací
9. volební období

Příští schůze

Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
ÚČAST NA DÁLKU

Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem


Brusel : JAN - 6Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Remote meeting

Delegace pro vztahy s Íránem


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
REMOTE ACCESS

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA