Uvítací slovo předsedkyně Konference předsedů delegací

Vážení poslanci, partneři a přátelé,

Evropská unie uznává hodnoty a dodržuje zásady, které jsou příkladem pro celý svět. Společnými silami bráníme pokojný, spravedlivý, inkluzivní a na pravidlech založený světový pořádek.

Jakožto volení zástupci dělají evropští poslanci vše proto, aby byl hlas občanů EU na mezinárodní scéně slyšet a aby se v něm odrážely naše hodnoty a strategické zájmy.

Prostřednictvím delegací vedeme dialog s partnery z třetích zemí, abychom našim občanům zajistili společnou prosperitu a mír, a to zejména posilováním demokracie a dodržování lidských práv.

Jsem pevně přesvědčena, že právě parlamentní diplomacie pomáhá nanejvýš soudržně a věrohodně utvářet a realizovat cíle vnějších politik Unie.

Na těchto stránkách naleznete více informací o naší práci, poslání a historii. Dozvíte se, co se projednávalo na schůzích v Bruselu a ve Štrasburku, ale i v zahraničí. Kromě toho zde naleznete harmonogram činností a shrnutí příslušných parlamentních usnesení.

I když se řada našich meziparlamentních setkání nemůže kvůli koronavirové krizi uskutečnit, situaci v našich partnerských zemích a regionech nadále sledujeme. Než se budeme moci s našimi partnery znovu setkávat, můžete se na našich stránkách přesvědčit o tom, jak důležité jsou delegace při styku Evropského parlamentu se světem.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
předsedkyně Konference předsedů delegací
9. volební období

Příští schůze

Delegace pro vztahy s Běloruskem


Štrasburk : SDM - SDM-S5

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Delegace pro vztahy s Japonskem


Štrasburk : SDM - G06300

ŘÁDNÁ SCHŮZE
State-of-play of EU-Japan relations with the new Japanese EU Ambassador and the EEAS

Delegace pro vztahy s Palestinou


Štrasburk : SDM - SDM-S1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DPAL meeting

Delegace pro vztahy s Afghánistánem


Brusel : ASP - A5E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Drugs and education

4th European Gender Equality Week 23-29 October 2023

Contribution of the CDC to the 4th European Gender Equality Week 23-29 October 2023.
Please click on the photo above to launch the video.