Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Veiligheid op zee
Havendiensten
Luchtvervoer
Compensatie aan luchtreizigers
Veiligheid op de weg
Ecopunten
Spoorwegen
Postdiensten
Structuur- en cohesiefondsen
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Veiliger maken van scheepvaartroutes in Europa
De lijst van scheepvaartrampen voor de kusten van Europa is lang: de Torrey Canyon, de Amoco Cadiz, de Erika en de Prestige, om maar een paar te noemen. Na het zinken van de Erika voor de kust van Bre...
> more


Liberalisatie havendiensten door Parlement afgeschoten
In het kader van het beleid dat tot doel heeft met het vervoer van goederen en passagiers om te schakelen op meer milieuvriendelijke vervoermethoden, wil de EU het zeevervoer bevorderen door de scheep...
> more


Luchtverkeer - veiligheid en het gemeenschappelijk Europees luchtruim
Het luchtverkeer in Europa zal dankzij Europese wetgeving veiliger worden. Er wordt gewerkt aan één enkel luchtverkeerbeheerssysteem voor het overbelaste Europese luchtruim. Dankzij enkele leden van h...
> more


Compensatie - en comfort - voor gestrande luchtvaartpassagiers
Per jaar kunnen in Europa ongeveer een kwart miljoen luchtreizigers geen gebruik maken van hun reservering voor een plaats op een lijndienstvlucht. De Europese Gemeenschap heeft nu haar uit 1991 dater...
> more


Veiligheid op de Europese wegen
In de 15 landen die de Europese Unie vóór de uitbreiding telde, vielen bij verkeersongelukken jaarlijks meer dan 40.000 dodelijke slachtoffers en raakten meer dan 1,7 miljoen mensen in het verkeer gew...
> more


Ecopunten-verordening voor Oostenrijk: op een aantal punten problematisch
Milieubescherming en vrachtwagenverkeer lijken nauwelijks samen te gaan. En wanneer ze samen moeten gaan, zijn conflicten voorgeprogrammeerd. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het zware vrachtwagenverk...
> more


De spoorwegen: reis naar een betere toekomst
De vooruitzichten voor de Europese spoorwegen zijn heel wat gunstiger sinds onlangs wetgeving is aangenomen die Europese spoorwegondernemingen in staat stelt hun diensten over de binnengrenzen van Eur...
> more


Voorzichtige benadering liberalisering postdiensten
De vergaande voorstellen van de Europese Commissie om bij de postdiensten meer concurrentie toe te laten, zijn door de leden van het EP afgezwakt, omdat zij wilden dat ook mensen in afgelegen gebied...
> more


Regionaal beleid - de sleutel naar de toekomst van de Europese Unie?
Ongeveer een derde van de EU-begroting wordt besteed aan het regionaal beleid. Daarmee is het een van de belangrijkste beleidsterreinen van de Europese Unie. De steunverlening aan de regio's is gebase...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004