Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Verkiezingen voor het EP
Organisatie en werking
van het EP
Medebeslissing
en andere procedures
Begrotingsbevoegdheden
Begrotingscontrole
Democratische controle
Statuut van de Leden en van
de Europese politieke partijen
Tijdelijke commissies
en onderzoekscommissies
Overige EU-instellingen
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Stem voor Europa!
Sinds 1979 kiezen de burgers van de Europese Unie zelf hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement, die voor een periode van vijf jaar worden gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkie...
> more


Het Europees Parlement: organisatie en werking
Het kersverse EP-lid dat na zijn verkiezingsoverwinning voor het eerst in het Europees Parlement aantreedt, moet zich bij een fractie aansluiten, voor een parlementaire commissie kiezen en de voorzi...
> more


Een volwaardige wetgever
Welke rol speelt het Europees Parlement? Zoals in elke democratie oefent het Parlement controle uit op de uitvoerende macht en op de besteding van de overheidsfinanciën. Bovendien keurt het Parlement ...
> more


De budgettaire bevoegdheden van het Europees Parlement
Sinds de oprichting van de Europese Gemeenschappen heeft het Europees Parlement zich steeds sterk gemaakt voor een optimaal gebruik van het belastinggeld van de burger, onder anderen door de opstell...
> more


Financiële controle: wat gebeurt er met het geld van de belastingbetaler?
Toen de Commissie Santer moest aftreden in 1999 was de beroering in Europa groot. De 20 commissarissen dienden hun ontslag in nadat de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement onregel...
> more


Gerichte controle voor meer democratie
Door het aftreden van de Europese Commissie onder Jacques Santer in 1999 en de Eurostat-affaire van 2003 zijn de controlerende taken van het Europees Parlement volop in de schijnwerpers komen te staan...
> more


Neen tegen het Statuut voor EP-leden - Ja tegen het Statuut voor Europese partijen
Een aantal kenmerken van het werk van het Europees Parlement zijn nog steeds verrassend "nationaal" in plaats van "Europees". De EP-leden ontvangen niet allemaal eenzelfde salaris, maar krijgen door h...
> more


Onderzoek door het Parlement
In 1996 - 1997 richtte het Europees Parlement twee enquêtecommissies op, een over het communautair douanevervoer en de tweede, die meer stof heeft doen opwaaien, over de BSE-crisis. In de afgelopen zi...
> more


De instellingen van de Unie
De Europese Unie is geen federatie zoals de Verenigde Staten, maar ook niet alleen maar een samenwerkingsorgaan zoals de Verenigde Naties. Het is een politieke, juridische en institutionele constructi...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004