Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Milieuaansprakelijkheid
Luchtverontreiniging
Broeikasgassen
Auto Oil II
Elektronisch afval
Verpakkingsafval
Voedselveiligheid
GGOs
Tabak
Lawaaihinder
Cosmetische producten
Menselijke weefsels en cellen
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Milieuaansprakelijkheid – eigen troep opruimen
Er zijn in de Gemeenschap volgens gegevens van de Commissie ca. 300.000 locaties (bodem of water) die potentieel of feitelijk verontreinigd zijn met schadelijke stoffen en iedere locatie is er een tev...
> more


Bescherming van onze bossen, meren en longen tegen de vervuiling
Van de door zure regen verbrande bossen tot de door ozonpieken verstikte steden, van de Scandinavische meren waarin geen leven meer mogelijk is tot de door algen geteisterde vennen: de luchtvervuiling...
> more


Emissiehandel: EU komt snel in actie
Europa neemt het voortouw in het gevecht tegen het broeikaseffect. Vanaf januari 2005 heeft Europa het eerste grensoverschrijdende handelssysteem voor broeikasgasemissierechten - ruim voor het wereldw...
> more


Autovervuiling onder controle
Verkeersdoden vallen niet alleen op de weg. Ook luchtvervuiling door auto's is namelijk een sluipmoordenaar die jaarlijks verantwoordelijk is voor duizenden doden in de Europese Unie. Daar komt nog he...
> more


Minder elektronisch afval – en de producent betaalt
In geheel Europa stapelt een berg elektrisch en elektronisch afval zich op. Elke consument produceert gemiddeld 16 kilogram van dit soort afval per jaar. In geheel Europa gaat het om zes miljoen ton p...
> more


Verpakkingsafval - voorkomen is beter dan genezen
In 2001, toen de uitbreiding voor de deur stond, besloot de EU de verpakkingsrichtlijn uit 1994 aan te passen aan de actuele situatie. Deze richtlijn was bedoeld om verpakkingsafval te voorkomen en he...
> more


Smakelijk eten!
Dioxine in de kip, hormonen in het rundvlees, BSE, mond-en-klauwzeer - door een hele reeks voedselschandalen is het belang van voedselgezondheid en -veiligheid voor de Europese consument enorm toegeno...
> more


Duidelijke etikettering van GMO's
Over genetisch gemodificeerde organismen (GMO's) bestaat in Europa veel scepsis, terwijl genetisch gemodificeerde levensmiddelen in de Verenigde Staten als de gewoonste zaak van de wereld worden besch...
> more


Roken is dodelijk - u bent gewaarschuwd
De EU heeft onlangs twee belangrijke richtlijnen over tabak aangenomen, een over de ingrediënten en etikettering, en een andere over de reclame en sponsoring. Het Europees Parlement heeft een aantal...
> more


Minder lawaai - beter slapen
Mensen in de EU die last hebben van lawaai zullen voortaan beter kunnen slapen: het Europees Parlement heeft een overwinning behaald in zijn strijd voor de vaststelling van voor de hele EU geldende gr...
> more


Totaal verbod op dierproeven voor het testen van cosmetische producten
Dierproeven voor het testen van cosmetische producten, een onderwerp dat sterke reacties oproept. Het hierbij draait om de veiligheid van de consument, het dierenwelzijn, internationale handelsvoors...
> more


De veiligheid van cel- en weefseltransplantaties garanderen
De transplantatie van menselijke cellen en weefsels is een medisch terrein dat een snelle groei doormaakt. Het risico van infectie is echter groter dan bij bloedtransfusies. Aangezien cellen en weefse...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004