Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
Telecommunicatie
Internet
Auteursrechten / Informatiemaatschappij
TV en filmindustrie
Vrijmaking
van de energiemarkt
Hernieuwbare energie
Onderzoek
(6de kaderprogramma)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telecommunicatie - nieuwe regels voor het digitale tijdperk
Lagere prijzen en meer keuze voor de consument op de telecommunicatiemarkt, dat moet het resultaat zijn van nieuwe EU-wetten die de concurrentie in deze tak van industrie moeten aanzwengelen. De wetge...
> more


Europa moet bij de rasante Internetontwikkeling aan kop blijven
De explosie van het Internetgebruik de laatste paar jaar was voor de Europese Unie aanleiding om een breed scala aan wetgeving goed te keuren, in de hoop de voordelen van deze nieuwe technologie te ve...
> more


Betere bescherming voor de auteur - zodat creativiteit ook in de toekomst wordt beloond
Alles in digitale vorm, teksten, muziek en films, is dankzij de nieuwe media steeds en overal beschikbaar en met weinig moeite en zonder beperkingen te kopiëren. In de informatiemaatschappij kan de co...
> more


De leden van het Europees Parlement op de bres voor de Europese audiovisuele industrie
In de audiovisuele sector van de Unie zijn meer dan een miljoen mensen werkzaam. De audiovisuele industrie is niet alleen economisch van belang, maar speelt ook een fundamentele sociale en culturele r...
> more


Energiepakket voor Europa –
vrije keus voor de consument
Net zoals bij de levensmiddelen in de supermarkt moet de Europese consument in de toekomst zelf kunnen bepalen waar hij zijn energie inkoopt en tegen welke prijs. In veel EU-lidstaten kan de consume...
> more


Duurzame en intelligente energie tegen het broeikaseffect
In de lijn van het protocol van Kyoto steunt het Europees Parlement het zoeken naar alternatieve oplossingen voor klassieke energiebronnen en wil het hernieuwbare energiebronnen als wind, zon of bioga...
> more


Een stimulans van 16,3 miljard € voor wetenschappelijk onderzoek
Het zesde kaderprogramma voor onderzoek is het belangrijkste instrument van de EU voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. Het belangrijkste doel is het creëren van een Europese onde...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004