Bodil VALERO : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt