Infografiki

Animowane infografiki, które wykonuje Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, to regularnie aktualizowane wizualne i interaktywne przewodniki pomagające odnaleźć potrzebne informacje na temat złożonego zagadnienia.Więcej treści wizualnych:Bank infografik.

01-06-2021 - 00:00

Wprowadzenie technologii 5G w dużym stopniu wpłynie na wiele aspektów naszego życia. Sprawdź na naszej mapie wizualnej, co wiemy na temat tej technologii – informacje obejmują kontekst polityczny i regulacyjny sieci 5G, prawdopodobny wpływ na przedsiębiorstwa, kwestie dotyczące zdrowia i cyberbezpieczeństwa, a także szczegóły samej technologii. Przybliż mapę, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji, w tym do wywiadów z ekspertami i grafik objaśniających.

02-10-2020 - 00:00

FST ma na celu wspieranie regionów górniczych i regionów o największej przemysłowej emisji gazów cieplarnianych. Ma on pomóc im sprostać wyzwaniom związanym z transformacją, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., oraz pomóc ograniczyć emisje o co najmniej 50% do 2030 r. Ta infografika zawiera szczegółowe informacje na temat przydzielonych środków i przedstawia metodę przydzielania unijnych środków finansowych poszczególnym państwom członkowskim UE.

30-09-2020 - 00:00

W swojej polityce zagranicznej UE dąży do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W tej interaktywnej infografice przeanalizowano i wyjaśniono wkład Unii Europejskiej w propagowanie pokoju i bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej za pośrednictwem różnych strategii i instrumentów polityki zewnętrznej oraz stosunków z krajami, regionami i organizacjami międzynarodowymi na całym świecie. Ponadto uzupełnia ona indeks normandzki służący do pomiaru zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W infografice uwzględniono jego wyniki i przedstawiono globalny zarys kompleksowości pojęcia pokoju we współczesnym świecie.

20-02-2020 - 00:00

Wieloletnie ramy finansowe (WRF) Unii Europejskiej określają maksymalny poziom środków („pułap”) dla każdej z głównych kategorii wydatków unijnych („działy”) w okresie siedmiu lat. Jest to plan finansowy, który zawiera również wizję długoterminowych priorytetów UE. Jako że okres obowiązywania WRF 2014–2020 zbliża się ku końcowi, Unia rozpoczęła negocjacje w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu. Ta infografika przedstawia stanowiska poszczególnych instytucji unijnych w sprawie propozycji dotyczących nowych WRF 2021–2027.