Organisation og arbejde 

Europa-Parlamentet er en stor politisk institution med mange forskelligartede opgaver, som mange mennesker er involveret i, og som der gælder meget detaljerede regler for. Få mere at vide om, hvordan det fungerer.

Organisation 

Få mere at vide om, hvilken rolle og hvilke opgaver der varetages af Parlamentets formand, de politiske grupper, udvalgene, delegationerne, andre politiske organer og uformelle møder mellem MEP'erne.

Plenarmødets funktion 

Plenarsessioner er kulminationen på Parlamentets aktiviteter, hvor MEP'erne vedtager lovgivning og afholder debatter. Find ud af hvordan møderne bliver gennemført.

EP's budget 

Få mere at vide om omkostningerne i tilknytning til Europa-Parlamentets arbejde.

Flersprogethed 

Parlamentet anvender alle EU's 24 officielle sprog i sine daglige aktiviteter. Læs, hvad det betyder i praksis.

Generalsekretariatet 

MEP'erne støttes i deres arbejde af en administration, som yder dem teknisk og faglig bistand. Få mere at vide.

Økologisk fodaftryk 

Parlamentet er fast besluttet på løbende at forbedre sit eget kulstoffodaftryk og forvalte sine ressourcer bæredygtigt. Læs mere om Europa-Parlamentets miljøledelsessystem.