Последни новини

Next meeting of the Budgetary Control Committee (CONT)

14-01-2020 - 14:10
calendar

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-01-2020 - 14:38
CONT Заседание
21-01-2020 - 09:11
CONT Заседание
05-12-2019 - 09:08
CONT Заседание

Приветствие

Monika Hohlmeier

Добре дошли в комисията по бюджетен контрол! През юли 2019 г. бях избрана за председател на тази комисия, в която заедно с 29 други колеги от общо 16 държави се ангажирам за ефективен контрол на бюджета на ЕС.

Ние контролираме и следим за правилното и целесъобразно използване на бюджета (приблизително 166 милиарда евро за 2019 г.). Основната отговорност за управлението на бюджета се носи от Европейската комисия, която разпределя основната част от всички средства. Около 80% от финансовите средства са предназначени за нашите държави членки, приблизително 13% от средствата се инвестират в световен мащаб, а около 7% се изразходват за администрацията.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки