Prosimo, izpolnite to polje

Misije

Odbor se lahko odloči, da napoti misijo v državo članico, državo izven EU ali se udeleži mednarodnih konferenc. Misije potekajo v okviru izvajanja pooblastil, ki jih ima odbor, udeleži pa se jih lahko omejeno število članov odbora. Odbor lahko za največ tri dni pošlje tudi tričlansko delegacijo na obisk agencij, za katere je pristojen. Na tej strani boste našli vse razpoložljive informacije o posebnih misijah.

The Flag of Bulgaria in the World Map

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.