Please fill this field

Lähetused

Parlamendikomisjon võib korraldada lähetusi liikmesriikidesse, ELi mittekuuluvatesse riikidesse või rahvusvahelistele konverentsidele. Lähetused toimuvad komisjonile antud volituste täitmise eesmärgil ning nendel osaleb piiratud arv parlamendikomisjoni liikmeid. Lisaks võib komisjon saata kolmeliikmelise delegatsiooni kuni kolmeks päevaks ametisse, mille tegevus kuulub eelkõige tema pädevusvaldkonda. Käesolevalt lehelt leiate kogu teabe konkreetsete lähetuste kohta.

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.