Wyjazdy służbowe

Komisja może podjąć decyzję o zorganizowaniu wyjazdu służbowego do jednego z krajów członkowskich, bądź kraju spoza Unii Europejskiej lub na konferencje międzynarodowe. Wyjazdy są organizowane w ramach wykonywania uprawnień przyznanych danej komisji i bierze w nich udział ograniczona liczba członków komisji. Komisje mogą również wysłać, na nie więcej niż trzy dni, trzyosobową delegację do agencji, dla których jest komisją przedmiotowo właściwą. Niniejsza strona zawiera wszelkie dostępne informacje dotyczące konkretnych wyjazdów służbowych.

PETI

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.