Zoeken in de databank

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Klik op "Zoeken" om alle resultaten te verkrijgen voor studies, uitgebreide analyses en nota's die voor alle commissies zijn opgesteld. U kunt ook de verschillende zoekvelden gebruiken om de resultaten te filteren (bv. woorden in titel en/of samenvatting, auteur, soort publicatie, publicatiedatum). Documenten van een specifieke commissie kunt u het beste zoeken op de website van de commissie zelf.

PE -