Prehľadávať databázu

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vypracovali rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu. Po kliknutí na „Vyhľadať" sa zobrazia všetky štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy, ktoré boli vypracované pre všetky výbory. Jednotlivé vyhľadávacie polia vám umožnia filtrovať výsledky podľa rôznych kritérií (napr. podľa slov v názve a/alebo v zhrnutí, podľa autora, druhu publikácie, dátumu uverejnenia atď.). Ak chcete vyhľadávať v rámci konkrétneho výboru, použite internetové stránky príslušného výboru.

PE -