Αναζήτηση στη βάση δεδομένων

Η παρούσα βάση δεδομένων περιλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν εκπονήσει οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάντε κλικ στο πεδίο «Αναζήτηση» για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα που αφορούν μελέτες, εμπεριστατωμένες αναλύσεις και ενημερωτικά σημειώματα που έχουν συνταχθεί για όλες τις επιτροπές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα πεδία αναζήτησης για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα (π.χ.: λέξεις στον τίτλο και/ή την περίληψη, συντάκτης, τύπος δημοσίευσης, ημερομηνία δημοσίευσης κ.λπ.).Για την αναζήτηση εγγράφων που έχουν εκπονηθεί για συγκεκριμένη επιτροπή, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τον ειδικό ιστότοπο της επιτροπής.

PE -