Szukaj w bazie danych

Baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego. Przycisk „Szukaj" umożliwia wyszukanie badań, analiz i briefingów przygotowanych dla wszystkich komisji. Można też filtrować wyniki według innych kryteriów (np. słowa w tytule lub streszczeniu, autor, rodzaj publikacji, data publikacji itd.).Wyszukiwanie w obrębie konkretnych komisji jest możliwe na ich stronach.

PE -