Prezentare

Deputații sunt distribuiți în 20 de comisii permanente de specialitate.

Aceste comisii solicită prezentarea de propuneri legislative prin adoptarea de rapoarte, prezintă amendamente în sesiunea plenară și desemnează o echipă care să poarte negocierile cu Consiliul legate de legislația UE. De asemenea, acestea adoptă rapoarte din proprie inițiativă, organizează audieri la care participă experți și monitorizează celelalte instituții și organe ale UE.

O comisie este alcătuită din 25 până la 81 de membri titulari și un număr echivalent de membri supleanți.

Fiecare comisie alege un președinte și până la patru vicepreședinți din rândul membrilor titulari, iar aceștia alcătuiesc „biroul comisiei", cu un mandat de doi ani și jumătate. Componența politică a comisiilor o reflectă pe cea a ședinței plenare.

De asemenea, Parlamentul poate constitui subcomisii și comisii temporare speciale, care să se ocupe de chestiuni specifice, și este împuternicit să creeze comisii de anchetă care să investigheze presupuse nereguli sau situații de administrare defectuoasă a legislației UE.

În etapa de conciliere este instituit un comitet de conciliere special.

În mod obișnuit, comisiile parlamentare se reunesc la Bruxelles și lucrările lor sunt sprijinite de un secretariat. Dezbaterile acestora sunt publice și, în principiu, sunt difuzate pe internet.

Președinții de comisie coordonează lucrările acestora în cadrul Conferinței președinților de comisie.

Comisiile speciale

Parlamentul poate oricând să instituie comisii temporare care să se ocupe de chestiuni specifice. Aceste comisii speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi extins.

Comisii de anchetă

Parlamentul poate crea comisii de anchetă pentru investigarea cazurilor de încălcare a legislației Uniunii sau a cazurilor de presupusă administrare defectuoasă în cadrul aplicării legislației Uniunii.
Competențele acestor comisii se bazează pe dispozițiile care reglementează exercitarea dreptului de anchetă al Parlamentului European.

Conferința președinților de comisie

Conferința președinților de comisie este compusă din președinții tuturor comisiilor permanente sau speciale. Președintele este ales dintre membri pentru o perioadă de doi ani și jumătate.
cesta este organul politic care coordonează lucrările comisiilor și asigură buna cooperare între acestea. În cadrul acestuia se formulează recomandări adresate Conferinței președinților cu privire la activitatea comisiilor și la ordinea de zi a perioadelor de sesiune.

Comitetul de conciliere

Concilierea este a treia și ultima etapă a procedurii legislative ordinare (cunoscută și sub denumirea de „codecizie"). Procedura de conciliere este lansată atunci când Consiliul nu este de acord cu toate amendamentele adoptate de Parlament în a doua lectură.

Comitetul de conciliere este compus din două delegații: delegația Consiliului, compusă dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru (miniștri sau reprezentanți ai acestora) și delegația Parlamentului, alcătuită dintr-un număr egal de deputați. Comitetul de conciliere este responsabil de elaborarea unui „text comun" care trebuie să fie apoi aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu.
Prezentare succintă a comisiilor parlamentare