Vă rugăm să completați acest câmp.

Documente aferente reuniunilor

Acces la documentele aferente reuniunilor

Toate documentele aferente reuniunilor precedente și viitoare pot fi accesate din același loc. Alegeți comisia și apoi data reuniunii pentru a obține o listă a documentelor relevante pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în toate limbile disponibile. Documentele pot fi deschise direct în browser, partajate prin e-mail sau descărcate și salvate.

Următoarele reuniuni

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune ordinară
REUNIUNE INTERPARLAMENTARĂ LA NIVEL DE COMISII A BECA - LUPTA CU CANCERUL

Ordinea de zi

Comisia pentru cultură și educație


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară

Subcomisia pentru drepturile omului


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară
ÎMPREUNĂ CU COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI COMISIA PENTRU DEZVOLTARE


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru bugete


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
- PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
- PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : ASP - A3E-2

Reuniune ordinară
- PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : ASP - A3E-2

Reuniune ordinară
- REUNIUNEA COMUNĂ A COMISIILOR BUDG/CONT (ARTICOLUL 58 DIN REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ) - PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi

Comisia pentru control bugetar


Bruxelles : ASP - A3E-2

Reuniune ordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : ASP - A3E-2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS


Bruxelles : ASP - A3E-2

Reuniune ordinară


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru afaceri economice și monetare


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
REUNIUNEA COMISIEI ECON

Ordinea de zi

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Comisia pentru transport și turism


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
REUNIUNEA COMISIEI TRAN

Ordinea de zi


Bruxelles : ASP - A5G-2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
REUNIUNEA COORDONATORILOR COMISIEI TRAN

Subcomisia pentru securitate și apărare


Bruxelles : ASP - A1E-2

Coordonatori
REUNIUNE DE LA DISTANȚĂ CU INTERACTIO

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : ASP - A5G-2

Reuniune extraordinară
INTERVAL DE VOTARE COMISIA AFET

Ordinea de zi


Bruxelles : ASP - A5G-2

Reuniune extraordinară
INTERVAL DE VOTARE COMISIA AFET

Comisia pentru comerț internațional


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară

Ordinea de zi

Comisia pentru pescuit


Bruxelles : JAN - 6Q1

Coordonatori
REUNIUNEA COMISIEI PECH - PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară
REUNIUNEA COMISIEI PECH - PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Comisia pentru afaceri economice și monetare


Bruxelles : ASP - A3E-2

Reuniune extraordinară
ECON Committee Meeting: Appointment of ESMA Chair

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune ordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune comună
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Ordinea de zi


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune ordinară

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală


Bruxelles : PHS - P1A002

Audiere
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


Bruxelles : PHS - P1A002

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ. REUNIUNEA COMISIEI AGRI

Ordinea de zi

Comisia pentru petiții


Bruxelles : ASP - A5G-3

Reuniune ordinară
CU PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : ASP - A5G-3

Reuniune ordinară
CU PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Subcomisia pentru chestiuni fiscale


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
REUNIUNEA COMISIEI FISC - PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor


Bruxelles : ASP - A1E-2

reuniune a personalului
DSA (Digital Services Act) 2020/0361(COD)

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
Remote participation