Please fill this field

Documente aferente reuniunilor

Acces la documentele aferente reuniunilor

Toate documentele aferente reuniunilor precedente și viitoare pot fi accesate din același loc. Alegeți comisia și apoi data reuniunii pentru a obține o listă a documentelor relevante pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în toate limbile disponibile. Documentele pot fi deschise direct în browser, partajate prin e-mail sau descărcate și salvate.

Următoarele reuniuni

Comisia pentru transport și turism


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
REUNIUNEA COMISIEI TRAN (PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ)

Ordinea de zi


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune ordinară
REUNIUNEA COMISIEI TRAN - DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară
REUNIUNEA COMISIEI TRAN (PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ)


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară
REUNIUNEA COMISIEI TRAN (PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ)

Comisia pentru comerț internațional


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune extraordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune extraordinară


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune extraordinară

Comisia pentru control bugetar


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
REUNIUNEA COMISIEI CONT- DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
REUNIUNEA COMISIEI CONT- DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
REUNIUNEA COMISIEI CONT- DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
REUNIUNEA COMISIEI CONT- DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
REUNIUNE INTERINSTITUȚIONALĂ PE CHESTIUNI LEGATE DE OLAF

Subcomisia pentru securitate și apărare


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
LIBE-FEMM AUDIERE PE TEMA COMBATERII VIOLENȚEI DE GEN: VIOLENȚA ÎN MEDIUL ONLINE

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 6Q2

Coordonatori


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară
ULTIMUL PUNCT ÎN COMUN CU JURI

Ordinea de zi

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ. REUNIUNE EXTRAORDINARĂ AGRI

Ordinea de zi

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară


Bruxelles : ASP - A5G-3

REUNIUNE TRILATERALĂ
PROGRAMUL EU4HEALTH

Ordinea de zi

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Ordinea de zi

Subcomisia pentru chestiuni fiscale


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară
REUNIUNEA COMISIEI FISC- PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi

Subcomisia pentru drepturile omului


Bruxelles : PHS - P1A002

Reuniune ordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : PHS - P1A002

Reuniune ordinară


Bruxelles : PHS - P1A002

Coordonatori

Comisia pentru dezvoltare


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară
with remote participation


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară
with remote participation

Comisia pentru pescuit


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
PECH Committee meeting - remote participation

Ordinea de zi

Comisia pentru afaceri constituționale


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară
AFCO committee meeting

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară
AFCO committee meeting

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară

Ordinea de zi

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară

Ordinea de zi

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
Remote participation

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea


Bruxelles : ASP - A5G-2

Coordonatori

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune extraordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune extraordinară

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
Remote participation

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
Remote participation


Bruxelles : JAN - 6Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
Remote participation

Comisia pentru petiții


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
with remote participation

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
with remote participation


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
with remote participation


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
with remote participation

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului


Bruxelles : JAN - 2Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
ANIT Coordinators meeting of 2 December, 13:45-15:15

Ordinea de zi

Comisia pentru cultură și educație


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
ANIT Committee meeting of 2 December, 16:45-18:45

Ordinea de zi

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară

Comisia pentru pescuit


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
PECH Committee meeting - remote participation

Ordinea de zi

Comisia pentru pescuit


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
PECH Committee meeting - remote participation

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară

Ordinea de zi

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune extraordinară
Gender Action Plan: joint meeting between AFET/DEVE/FEMM

Ordinea de zi

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului


Bruxelles : ASP - A3G-3

COORDINATEURS DES COMMISSIONS

Ordinea de zi

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
Remote participation

Comisia pentru dezvoltare


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară
with remote participation

Comisia pentru comerț internațional


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară

Comisia pentru control bugetar


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
CONT remote committee meeting


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
CONT remote committee meeting

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
Remote participation

Subcomisia pentru chestiuni fiscale


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
FISC Committee meeting - Remote participation

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară

Comisia pentru bugete


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară
- Remote participation

Comisia pentru comerț internațional


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului


Bruxelles : PHS - P1A002

Reuniune ordinară
ANIT Comittee meeting of 10 December 2020

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară