Please fill this field

Negocieri interinstituționale

Pe parcursul procedurii legislative ordinare (codecizie), Parlamentul poate începe negocierile cu celelalte instituții după stabilirea mandatului său de negociere cu privire la un anumit dosar, în conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European [articolul 70, 71, 72 și 73] În cadrul primei lecturi, mandatul de negociere al Parlamentului poate fi adoptat de către comisia competentă pentru dosarul în chestiune, pe baza raportului acesteia, și anunțat în plen [articolul 71]. Aceste mandate sunt enumerate mai jos.

Observatorul legislativ prezintă, în cadrul fiecărui dosar care ține de procedura de codecizie, toate mandatele existente pe baza cărora Parlamentul poate purta negocieri [rapoarte ale comisiilor retrimise spre examinare de către plen înaintea adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului în vederea negocierilor interinstituționale - articolul 60, pozițiile Parlamentului în primă lectură și proiectele de recomandări ale comisiilor pentru a doua lectură]. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie (JO C 145, 30.6.2007, p.5).

Ultimele decizii privind mandatul

Rezultat(e) : 10