Medinstitucionalna pogajanja

Parlament lahko med rednim zakonodajnim postopkom (soodločanj) začne pogajanja z drugimi institucijami, ko se o njegovem mandatu za pogajanje za posamezni dosje sprejme odločitev v skladu s Poslovnikom (členi 70, 71, 72 in 73). V fazi prve obravnave se odločitev o mandatu Parlamenta za pogajanje sprejme v odboru, pristojnem za dosje, na podlagi njegovega poročila in oznani na plenarnem zasedanju (člen 71 Poslovnika). Ti mandati so navedeni spodaj.

V zakonodajnem observatoriju so za vsak dosje v postopku soodločanja prikazani vsi veljavni mandati, na podlagi katerih se Parlament lahko pogaja (poročila odbora, ki se na plenarnem zasedanju vrnejo odboru v obravnavo, preden se sprejmejo v prvi obravnavi Parlamenta, z upoštevanjem medinstitucionalnih pogajanj (člen 60), stališča Parlamenta v prvi obravnavi in osnutki priporočil odborov za drugo obravnavo). Več informacij je na voljo v Skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja (UL C 145, 30.6.2007, str. 5).

Najnovejše odločitve o podelitvi mandata

Na voljo ni nobenega dokumenta